Region

Jeseníky s podhůřím jsou horským rájem s mnoha přírodními, historickými i technickými poklady. Kombinací drsné a malebné krajiny jsou jedinečné ve střední Evropě. Hrubá horská úbočí a do mraků se vzpínající svahy chrání malebná horská údolí pod sebou. Jeseníky jsou dosud neobjeveným rájem!

 

 

 

Rychlebské hory, Hrubý Jeseník s nejvyšším vrcholem Praděd a Králický Sněžník představují nejvyšší moravská a slezská pohoří. Podhůří obou nejvyšších pohoří lemuje na jihu Hanušovická vrchovina, nejjižnější oblasti zasahuje Mohelnická brázda, Zábřežská vrchovina a Hornomoravský úval. Masiv Jeseníků se rozkládá v severozápadní části Moravy. 


Z Prahy trvá do Šumperka cesta autem zhruba 3 hodiny, cca 220 km. Přímý vlak z Prahy, který zastavuje v Zábřehu, jede 2 hodiny 20 minut. Odtud pak jezdí spoje do Šumperka (15 km), Jeseníku (60 km).

   

Podnebí oblasti je na severozápadě a jihu mírně teplé, v Rychlebských horách, Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku je klima chladné, s průměrnými teplotami 5º - 8º C a ročním úhrnem srážek v rozmezí 650 – 1000 mm. Nejvyšší polohy mají průměrnou teplotu 1º - 3º C a 1200 mm srážek. Velmi časté jsou v horských oblastech teplotní inverze.


    

Čarodějnictví 

 

Kulisy pro temné příběhy či pohádkové romance poskytují památky i příroda v Jeseníkách, regionu tak silně spojeném s inkvizičními procesy. Kromě reálných lokací jako je zámek Velké Losiny, dodnes připomínají kruté období zdejších dějin expozice v historických objektech. Nechybí zde ani historické mučící nástroje. Oběti čarodějnických procesů provází region na mnoha místech, například někdejší majitelka ruční manufaktury ve Velkých Losinách Barbora Göttlicherová se stala v roce 1680 jednou z prvních obětí inkvizice.

   

 

 

 

Technika


Kde můžete vidět holandr, stroj pro přípravu papíroviny z počátku 18. století a kde se po čtyři staletí papír vyrábí stejným manufakturním způsobem? V Ruční papírně Velké Losiny. Technickým unikátem je Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, ať už turbíny kaverny nebo horní nádrž na vrcholu hory. Dávnou historii připomíná replika středověkého hornického městečka ve Zlatých Horách se dvěma sruby se stoupou na drcení zlaté rudy a zlatorudným mlýnem, zhotovených podle dobových nákresů.

   

 

 

 

Sport


Jeseníky jsou především hory se vším, co k nim patří – v létě zelené a v zimě pokryté sněhovou pokrývkou. Díky průměrným vydatným srážkám v zimním období dosahuje sněhová pokrývka v nejvyšších polohách hor až dvou metrů a udrží se zde několik měsíců v roce. Jsou tu rozsáhlé pláně a také lyžařská střediska. Jedním z nejmodernějších je areál v Koutech nad Desnou s šestisedačkovou lanovkou vedoucí k horní nádrži elektrárny Dlouhé Stráně.

   

 

 

 

Architektura


Lidová stavení, opuštěné bytové domy pracovníků JZD, rozpadlé kolchozy, panelové domy na náměstích nebo v centrech vesnic, prázdné školní budovy, kde děti chodily ještě před několika lety - surové a zbídačené Sudety. I takové lokality lze nalézt v příhraničních oblastech Jeseníků a jejich podhůří. Symbolem a rostlinou regionu je kopřiva, divoce napadající opuštěné domy a továrny, které kdysi zaměstnávaly tisíce místních obyvatel. Četné vesnice zmizely po druhé světové válce, ale existují i takové, které byly opuštěny teprve nedávno.

   

 

 

 

Příroda


Příroda Jeseníků zaujme a nadchne každého. Kolik existuje v zemi míst, kde při pohledu z jednoho kopce k druhému není vidět dílo lidské ruky? Jeseníky taková stále mají. Nachází se zde úzké lesní cesty vinoucí do kopce nebo klesající do údolí, které nabízejí nádherné výhledy do krajiny, nekonečné pastviny a lesy.

   

 

 

 

Lázeňství


Jeseníky disponují hustou sítí lázeňství ve svém regionu. Nacházejí se zde čtyři lázně různého charakteru. Mezi unikáty patří Balneopark v Priesnitzových léčebných lázních. Jedny z nejstarších moravských lázní se nachází ve Velkých Losinách. Lázně v Karlově Studánce jsou zase proslulé nejčistším vzduchem ve střední Evropě a svou ojedinělou architekturou.